VÝVOZ ODPADU

 

Domový odpad je potrebné separovať podľa letáku a plasty do priesvitných vriec!
V prípade väčšieho množstva odpadu z domácností môžete odpad dávať i do čiernych vriec, avšak ich treba dať odviezť až po úplnom naplnení a používať iba veľké vrecia120 l, lebo poplatok za vývoz 1 ks vreca je v tej istej výške ako za vývoz 1 ks popolnice.