ZMLUVA O DIELO REKONŠTRUKCIA MK KOSTOLEC – DO KRESÁŇOV