VÝVOZ ELEKTROODPADU

VÝVOZ ELEKTROODPADU SA V NAŠEJ OBCI USKUTOČNÍ DŇA 4.5.2021

Elektroodpad privezte najneskôr 3.5.2021 pred obecný úrad
v časti, kde separujeme plasty.

Elektroodpad je odpad vo forme elektrospotrebičov a ich častí,
elektrických a elektronických súčiastok
Patrí sem: 
elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.

ELEKTROODPAD MUSÍ OBSAHOVAŤ VŠETKY SÚČIASTKY
A KÁBLE
Neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.) nie sú elektroodpad a takýto odpad nám firma neprevezme, takýto
odpad je potrebné odovzdať na zberný dvor kde sa rozdelí podľa materiálu.