ÚROVEŇ VYTRIEDENIA ODPADU ZA ROK 2018

Obec KOSTOLEC, IČO: 00317381,

zastúpená starostom obce Miroslavom Michalíkom podľa zákona č.329/2018 Z.z.  o odpadoch 

oznamuje

vypočítanú úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu za rok 2018 podľa vzorca :

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Kostolec je 33,62 %.

 

8 824

33,62 % = ————————–  . 100

26 244

    Vypočítaná úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Kostolec slúži k určeniu  výšky  zákonného poplatku  za uloženie odpadu na skládku  komunálnych odpadov v roku 2019.

 

Sadzba poplatku platná od 1.3.2019 do 28.2.2020 je 8.00 € na t-1