REFERENDUM 2023 – ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho
preukazu
Na obec Kostolec zasielajte žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka na adresu:

obeckostolec@centrum.sk