OZNÁMENIE EMAILOVEJ ADRESY

Obec Kostolec v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 30.septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obeckostolec@centrum.sk
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
obeckostolec@centrum.sk

  Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023.