INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Čo robiť ak máte podozrenie alebo ste chorý na COVID-19 si môžete pozrieť TU.

Čo robiť keď ste doma – 10 odporúčaní pri podozrení na COVID-19  si môžete pozrieť TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe si môžete prečítať TU.

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť v súvislosti s ochorením COVID-19 (piata aktualizácia) si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení niektorých prevádzok si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR  karanténne si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR  – povinnosť nosiť rúška si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze hromadných podujatí si môžete prečítať TU.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze prevádzok v nedeľu – sanitárny deň TU.

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronovírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz : https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-socialnu-poistovnu-o-davku-osetrovne-pre-koronovirus–postup-pre-telefonicky-a-mailovy-kontakt/48411s68354c

Všetky potrebné informácie k téme COVID-19 nájdete tu:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Informácie ku COVID-19 (koronavírus) môžete získať na oddelení epidemiológie RÚVZ Považská Bystrica tel. čísle: 042/4450233 a 0911727930 alebo na e-mail adrese: pb.epid@uvzsr.sk v čase Pondelok – Piatok: 8.00-14.00 hod.