VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

VOĽBY PREZIDENTA SR konané v roku 2024

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb pre voľbu prezidenta SR v roku 2024 starosta obce Miroslav Michalík  určuje:

* v obci Kostolec 1 volebný okrsok
* volebnú miestnosť – Kultúrny dom Kostolec, Kostolec 42
 
Určenie e-mailovej adresy

Na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb pre voľbu prezidenta SR v roku 2024 starosta obce Miroslav Michalík určuje:

* e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obeckostolec@centrum.sk

* e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho
preukazu: obeckostolec@centrum.sk