Výsledky referenda v našej obci

Víkendové referendum malo v našej obci v porovaní s celoštátnym priemerom nadpriemernú účasť. Zúčastnilo sa na ňom 45% oprávnených občanov.

Výsledky hlasovania k jednotlivým otázkam boli  jednoznačné áno, pričom percentuálne sa podiel odpovedí áno pohyboval od 93% až po 100%.